OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Návody


Nastavenie hladiny v karburátore...

Nastavit hladinu v karburátore je potrebne keď dlšiu dobu jazdite vo vyšších otačkach a citite, že sa motor akoby hltí a ztráca výkon. To je často príčina zle našteľovaného zapaľovania alebo je to zpôsobeno nedostatok paliva a je nutne jeho množstvo v karburátore nastaviť

Nastavenie hladiny je veľmi jednoduché. Najpr otvorite kohútik nádrže. Bez cupování necháte napustit plovákovu komoru samospádom asi 1 minutu. Potom zastavte benzín. Odšrubujte viečko plavákovéj komory, vezmite šrubovák a pritlačte na plavák tak, aby si sadol až na dno. Hneď sa pozrite kam, až siaha benzín. Pri správnom nastavení by mal benzín risovať vrchnú časť plaváku (obr.1). Keď je hladina pod alebo nad týmto bodom je nutné podla potreby prihnúť plíešok ventilu uzatvárací prívod benzínu. Keď potrebujeme väčšiu hladinu, plíešok prihneme hore, keď chceme menší, tak plíešok prihneme dole. Hladinu znovu prekontrolujeme ako na začiatku a môžme vyraziť:) !

                                                                                                                                                                  

 obr.1 - červená farva znázorňuje palivo 


 

Spojka a jej nastavenie....

 

Spojkou prerušujeme prenos krútiaceho momentu od motora k prevodovej skrini. Vypíname ju pred zasúvaním prevodov, aby ozubenie kolies v prevodovej skrini bolo chránené pred nárazmi. Spojka beží v olejovom kúpeli a nevyžaduje okrem nastavenia vôle lanka nijakú starostlivosť.
Aby sa zamedzilo nadmernému opotrebovaniu lamiel spojky pri preklzovaní, lamely musia byť dostatočne pritlačené. Aby boli dostatočne pritlačené, musí mať páčka spojky vždy malú vôľu. Po čiastočnom normálnom opotrebovaní lamiel táto vôľa zmizne. Preto dostatočnú vôľu vymedzíme povolením skrutky v strede pravej strany motorového bloku (obr. 18). Povolíme maticu (1) i skrutku (2) a po vymedzení vôle maticu opäť dotiahneme.
Keď sa lanko spojky časom vytiahne a tým sa zväčší vôľa páčky, vôľu vymedzíme po uvoľnení poistnej matice nastavovacej skrutky (3) na spodnej časti pravej strany motorového bloku vykrútením nastavovacej skrutky (4) o jednu až dve otáčky. Po preskúšaní vôle páčky dotiahneme poistnú maticu.

                                             

                                

Napnutie reťazi....

 

Najprv povolíme zadné koleso kľúčami 19 a 27 .Povolíme matky napínáku reťazi a uťahováním šruby napínáku posouváme os kolesa a a tím napínáme reťaz.Musíme  dávať pozor aby sme nepoškodili závity. Po nastavení dotiahneme matky napínáku a tak zadného kolesa. Správne napnutý reťaz má vôľu 1-2 cm. A musíme dávať pozor aby zadné koleso bolo rovnomerne s predným. A môžeme aj skontrolovať zadnú brzdu či nebrzdí.Napnutie reťazu kontrolujeme po ubehnuťi 1000 km.

 


Pneumatiky...

Trvanlivosť plášťa pneumatiky závisí od tlaku vzduchu v duši s ohľadom na zaťaženie, ktorému je pneumatika vystavená. Všeobecnou zásadou pri plnení je, aby plášť zachovával i pri plnom zaťažení svoj pôvodný tvar. Jazda na nedostatočne nahustených pneumatikách spôsobuje prelámanie kordových vlákien v bokoch plášťa.
Tlak v prednej pneumatike má byť 150 kPa a v zadnej 190 kPa. Odporúčame kontrolovať tlak manometrom. Upozorňujeme, že pneumatikám škodí olej, benzín a prudké slnko. Pneumatiky občas prezrieme a odstránime predmety zaseknuté vo vzorke plášťa. Netesnosť ventilu zistíme po odkrútení čiapočky ventilu a jeho navlhčení. Keď sa tvoria vzduchové bubliny, vzduch uniká ventilom.
V tom prípade obrátenou čiapočkou dotiahneme kužeľku ventila. Ak toto opatrenie nestačí, vykrútime kužeľku a nahradíme ju novou. Poškodenú dušu opravíme zalepením. Plášť z ráfku snímeme takto:

Vykrútime kužeľku - tým vypustíme zbytok vzduchu. Maticu upevňujúcu ventil ráfku odskrutkujeme. Koleso položíme a okraj v mieste protiľahlom ventilu vtlačíme do priehlbiny ráfku (obr. 16).


Obr. 16 : Montáž pneumatík.  

Pomocou montážnych pák prevlečieme okraj plášťa pri ventilku cez okraj ráfku (obr. 15).
Obr. 15 : Rez ráfikom a pneumatikou - montáž pneumatiky.  

Pritom treba dbať, aby nebola neopatrnosťou prištipnutá a poškodená duša. Keď bol plášť po celom obvode prevlečený cez okraj ráfku, vytlačíme ventil úplne z ráfku a vyberieme dušu.
Po nakrútení kužeľky do ventilu a miernom nahustení vzduchom zistíme najlepšie ponorením duše do vody, v ktorom mieste je poškodená. Miesto si označíme (napr. ceruzkou), dušu usušíme a opravíme týmto spôsobom:
V mieste poškodenia dušu ľahko zdrsníme kúskom skleného papiera. Zdrsnené miesto potrieme lepidlom na gumu. Až keď lepidlo trochu uschne, prilepíme záplatu, ktorú sme predtým zbavili ochranného nálepu. Záplata musí byť pritlačená. Plášť dobre prezrieme, odstránime predmet, ktorý spôsobil závadu a ktorý prípadne v plášti zostal.

Montáž :
Dušu čiatočne naplníme, vložíme do plášťa, ktorý jedným okrajom zostal v ráfku, prevlečieme ventil otvorom v ráfku a zaistíme maticou (nedoťahujeme). Potom presunieme okraj plášťa, najprv v mieste oproti ventilu cez okraj ráfku dovnútra, pridrzíme ho v prehĺbenom mieste ráfku rukou alebo zošliapnutím a montážnou pákou presúvame plášť postupne po oboch stranách, až dôjde k ventilu. Túto prácu konáme opatrne, aby sme nepoškodili dušu. Zalepenie duše je oprava provizórna, urobená na ceste. Trvalú opravu vykoná najlepšie vulkanizačná dielňa (pneuservis). Tak isto plášť poškodený o ostrý kameň alebo sklo dielňa opraví
.


                                                                                                                                                                                                                                                             

Nastavenie predstihu  

predstich je medzera medzi kontakty prerušovača (kladívka) vo chvíli, kde je najviac otvoreny.
U pioniera sa dáva odtrh 0,4mm, keď upresnim, tak by mal pliešok o hrubke 0,4mm is otvoreným kontaktom velmi ľahko pretiahnuť a pliešok hrubky 0,5mm by mal íst ťažko. Vtedy najpresnejšie predstih nastavíte plieškem 0,45mm.


  1. Pootočte vačkou, tak, aby bolo kladivko co najviac otvorené (bude sa vám to lepšie robiť s vyšrubovanou sviečkou).
  2. zoberte mierku-pliešok (daju sa bežne kupiť alebo zohnať) hrubky 0,45mm a strčte ho medzi kontakty prerušovača.
  3. Povolte šrubku zaistujúcu deštičku kladívka a pevne stlačte  kontakty k ebe(musí býť medzi nimy pliešok), kladívko pridržte dosedaciu plochou na vačke a šrubku opäť dotiahnete. Po dotiahnutí by sa mal pliešok  aniž by  ste kladívko museli pootvoriť viac, íst trochu z tuha von a dovnutra. PREKONTROLUJTE

 

 

 

 

Tvorba webových stránok na PageRide.com  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok